Frequently Asked Questions

Vragen en Antwoorden

Hieronder vind je alle antwoorden op vragen i.v.m. het uitstel van de World Choir Games.
Ben je bezoeker, vrijwilliger of een koor: hieronder helpen we je verder!

Persbericht

De World Choir Games, de grootste zangwedstrijd voor koren ter wereld, zal uitzonderlijk in oktober-november worden georganiseerd. “Uitzonderlijke omstandigheden vragen uitzonderlijke maatregelen. “Corona krijgt onze koren niet klein. De Games gaan straks door”, beklemtonen de Vlaamse regering en de internationale rechtenhouder INTERKULTUR. Zij beslisten om voor een tweede maal de World Choir Games te verschuiven.

Lees het volledige persbericht hier.

Info voor bezoekers

Blijven tickets geldig of moeten we opnieuw een ticket kopen? En wat zijn de afspraken rond terugbetaling van gekochte tickets?

Alle tickets voor World Choir Games juli 2021 worden terugbetaald aan de koper. De vorige ticketronde wordt helemaal afgesloten, en we herstarten met een wit blad. De start van de nieuwe ticketverkoop voor de World Choir Games in november 2021 ligt nog niet vast. Volg onze website en social media om je zitje te verzekeren!

Elke persoon die een ticket heeft gekocht, zal door het ticketbureau Tele Ticket Service gecontacteerd worden met gedetailleerde informatie omtrent de terugbetalingsmodaliteiten.


Vind je tussen de vragen en antwoorden toch niet wat jou bezighoudt? Mail dan naar info@wcg2021.be.

Info voor vrijwilligers

Ik had me in Eventication opgegeven als vrijwilliger. Moet ik dat nu opnieuw doen voor de herfstperiode van 2021?

Wie zich had geregistreerd als vrijwilliger via de tool Eventication.com zal opieuw gecontacteerd worden met de vraag of hij/zij ook in de herfst van 2021 wil meehelpen als vrijwilliger. Dit zal gebeuren van zodra de concrete planning van de World Choir Games 2021 bekend is.

Ik kan me jammer genoeg niet vrijmaken tijdens de herfstvakantie in 2021, maar stond wel geregistreerd als vrijwilliger. Moet ik mij ergens uitschrijven of iets anders doen?

Aangezien jou geen enkele shift is toegewezen in Eventication, dien je niets te ondernemen. Moest het alsnog beginnen kriebelen, kan je je aanmelden in Eventication en naar hartelust shiften kiezen.


Het kriebelt om na zo’n lange koorloze periode nieuwe koren te ontmoeten en de World Choir Games te komen mee-maken! Waar en hoe kan ik me opgeven als vrijwilliger of meer info krijgen?

Goesting om de World Choir Games te komen mee-maken? Groot gelijk! Je vindt alle info op deze pagina. Je kan je zowel als individu of als groep nuttig maken. Er nog niet helemaal uit welke functie nu precies bij je past? Vul dan de online oriëntatietest in en ontdek wat wij voor jou in petto hebben.

Stuur alvast een mailtje naar vrijwilliger@wcg2021.be zodat we jou kunnen toevoegen aan de lijst met personen die gecontacteerd worden van zodra er meer informatie voorhanden is. Tot binnenkort!

Vind je tussen de vragen en antwoorden toch niet wat jou bezighoudt? Mail dan naar vrijwilliger@wcg2021.be.

Info voor koren

Wat met Registraties?

Wat als ons koor in de herfstperiode niet kan/wil meedoen? Krijgen we dan ons inschrijvingsgeld terug?

Voor vragen over de terugbetaling van de inschrijvingskosten (registratiekosten en deelnamegeld), dien je rechtstreeks contact op te nemen met jullie contactpersoon bij INTERKULTUR.

Geldt onze huidige registratie voor de World Choir Games automatisch voor de herfstperiode 2021 of moeten we ons opnieuw registreren?

Jullie registratie voor de zomereditie van 2021 is automatisch geldig voor de editie in het najaar van 2021. INTERKULTUR voorziet zo snel mogelijk een formulier met daarop een samenvatting van alle belangrijke data en de mogelijkheid om jullie deelname te herbevestigen of te wijzigen. Je dient dit formulier te bezorgen aan je contactpersoon bij INTERKULTUR.

Ons koor zat voor de huidige registratie qua aantal op de grens tussen kamerkoor en koor. Wat als we volgend jaar met meer of minder zangers zijn, kunnen we dan nog naar een grotere of kleinere categorie overschakelen?

Ja, dat is mogelijk. Aanpassingen doorgeven kan nog tot 20 augustus 2021.

Wat als we volgend jaar met meer zangers zijn? Kunnen we extra zangers opgeven?

Ja, dat is mogelijk. Tot 20 augustus 2021 kan je de extra aantallen doorgeven.

Wij waren nog niet ingeschreven voor de World Choir Games, maar we willen wel graag meedoen in de herfstperiode. Kunnen we ons alsnog inschrijven?

Ja, de nieuwe inschrijvingsdeadline is 20 augustus 2021. Het kan wel zijn dat er in jouw gewenste wedstrijdcategorie geen plaats meer is.

Kunnen we nog van wedstrijdcategorie veranderen?

Vanwege de gewijzigde categorieën voor de herfsteditie, begrijpt INTERKULTUR dat een verandering van categorie nodig kan zijn. Neem zo snel mogelijk contact met op met INTERKULTUR, uiterlijk 20 augustus 2021.

Kunnen we ons alsnog kwalificeren voor de champions competitie en daarvoor inschrijven?

Ja, dat is nog mogelijk. Deze wijziging moet goedgekeurd zijn tegen 20 augustus 2021.

Wat met De World Choir Games in 2021?

Hoe zien de World Choir Games eruit in de herfstperiode van 2021?

De World Choir Games zullen plaatsvinden van zaterdag 30 oktober t.e.m. zondag 7 november 2021.

De algemene activiteitenkalender kreeg een update en kan je hier raadplegen. Jullie kunnen als koor deelnemen aan competities of een evaluatie-optreden, een individuele koorcoaching, jullie prijsuitreiking, een openingsceremonie, vriendschapsconcerten, enz. Ook vinden er galaconcerten en workshops plaats voor deelnemers en bezoekers.

Gelieve er rekening mee te houden dat de wedstrijdcategorieën zijn aangepast voor de World Choir Games in het najaar. Vanwege het verminderde aantal deelnemers zijn er verschillende categorieën gecombineerd. U vindt alle informatie op deze pagina.

Uiteraard behoudt de artistieke commissie van INTERKULTUR zich het recht voor om de categorieën weer op te splitsen, mocht het aantal koren per categorie toenemen.

Ook voor de World Choir Games in de herfstperiode van 2021 zijn Antwerpen en Gent de gaststeden.

Kunnen we ons repertoire nog veranderen? Hoe werkt dat dan? Krijgen we onze partituren terug van hetgeen we niet meer zullen uitvoeren?

Ja, jullie koor kan er voor kiezen het repertoire aan te passen. Gelieve het formulier met vermelding van jullie bijgewerkt wedstrijdprogramma te bezorgen aan INTERKULTUR voor 20 augustus 2021.

Momenteel bevinden alle partituren zich in Duitsland bij INTERKULTUR. Indien je wenst dat deze terugbezorgd worden, contacteer dan je contactpersoon bij INTERKULTUR. Die bezorgt de partituren zo snel mogelijk aan Koor&Stem.

Krijgen we in de tussentijd onze partituren terug of blijven die bij INTERKULTUR zolang we ons repertoire niet wijzigen?

Indien een koor deelneemt aan de World Choir Games in 2021 en geen wijziging doorvoert in zijn repertoire, blijven de partituren bij INTERKULTUR.

Wij hebben een nieuw koorwerk laten schrijven om als creatie uit te voeren in de wedstrijden van de categorie Champions - Hedendaagse Koormuziek. Mogen wij dit werk het komende jaar nu niet uitvoeren?

De voorwaarde voor deze wedstrijdcategorie is inderdaad dat het werk voor het eerst concertant wordt uitgevoerd tijdens de welbepaalde wedstrijd. Verder wordt er gezegd dat "Een verklaring waarin wordt uitgelegd dat het stuk is opgedragen aan of voor het eerst zal worden opgevoerd tijdens de 11e World Choir Games, moet worden toegevoegd aan de registratieformulieren."

Idealiter wordt deze compositie inderdaad voor het eerst uitgevoerd op de World Choir Games in Vlaanderen. Mocht een uitvoering van het stuk eerder plaatsvinden, dan is het belangrijk om een schriftelijke bevestiging van de componist te hebben dat de compositie nieuw is en gewijd is aan de 11e World Choir Games.


Ons koor wenst niet meer deel te nemen aan de wedstrijden van de World Choir Games maar diende destijds partituren in bij INTERKULTUR. Krijgen wij deze terugbezorgd en zoja, wanneer?

Alle ingestuurde partituren bevinden zich momenteel in Duitsland bij INTERKULTUR. Zij zullen ervoor zorgen dat de partituren van koren die uitschrijven of hun repertoire wijzigen, zo snel mogelijk op de kantoren van Koor&Stem ter beschikking zijn om afgehaald te worden. We danken jullie alvast voor jullie geduld.

Zijn er extra vereisten als gevolg van de Coronapandemie waar we als deelnemend koor rekening mee moeten houden?

De World Choir Games zullen enkel plaatsvinden in veilige omstandigheden en volgen hiervoor de geldende veiligheids- en hygiënemaatregelen. jullie ontvangen hierover tijdig een bericht!

Wat met Vriendschapsconcerten?

Wij zouden met ons koor tijdens de World Choir Games een vriendschapsconcert organiseren met bezoekende internationale koren. Mogen wij nog steeds op eigen initiatief iets organiseren?

Lieselotte Goessens van Koor&Stem zal hierover met jou contact opnemen. Je hoeft hier dus zelf geen actie rond te ondernemen.

Wij zouden als koor meedoen aan een World Choir Games vriendschapsconcert. Gaat dit nog steeds gewoon door?

Ja, een koor dat is ingeschreven voor een vriendschapsconcert, zal dit in haar planning zien verschijnen. We streven ernaar om ieder koor de kans te geven om samen met internationale koren op te treden!

Wij waren tot hiertoe niet betrokken bij de organisatie van World Choir Games vriendschapsconcerten, maar zouden ons wel graag als ‘host’ kandidaat willen stellen voor vriendschapsconcerten in de herfst van 2021. Kunnen we ons nog kandidaat stellen?

In eerste instantie zal Koor&Stem voorrang geven aan een samenwerking met de hosts van de vriendschapsconcerten die reeds waren ingepland. Gezien de verschuiving van het evenement naar de herfst 2021, zal pas in de komende maanden duidelijk worden of er voor de vriendschapsconcerten extra mogelijkheden ontstaan. Stuur een vrijblijvend mailtje met je interesse naar vriendschapsconcert@wcg2021.be, dan houden we je op de hoogte.

Wat met de Koorvlam?

Gaat de Koorvlam nog verder reizen?

Dankzij het uitstel van de World Choir Games naar de herfst van 2021 zal de koorvlam vanaf oktober vurig uit de startblokken schieten voor een inspirerende reis langs Vlaanderens mooiste zangmomenten! Zo’n vijftien originele, warme, inclusieve en intergenerationele zanginitiatieven zullen opnieuw de kans krijgen de vlam ontvangen, langs haar route naar de herfst van 2021. Hou onze website in de gaten voor de laatste info. Je kan bij interesse reeds vrijblijvend een mailtje sturen naar koorvlam@wcg2021.be.

Ons koorvlamevent wordt verplaatst naar een latere datum. Komt de koorvlam op de nieuwe datum op bezoek bij ons? Moeten we opnieuw door de selectieprocedure?

Hou onze website in de gaten voor de laatste info hierover. Wij nemen echter hoe dan ook opnieuw contact op met iedereen die aanvankelijk deel zou uitmaken van het Koorvlamtraject en nodigen iedereen uit om een nieuw voorstel te doen. Je kan ons steeds een mailtje sturen via koorvlam@wcg2021.be.

Kunnen we een nieuw evenement laten opnemen in de koorvlam?

Hou onze website in de gaten voor de laatste info hierover. Je kan bij interesse reeds vrijblijvend een mailtje sturen naar koorvlam@wcg2021.be.

Wat met de koorcoaching?

Kunnen we in 2021 nog steeds beroep doen op extra koorcoaching in functie van de World Choir Games?

Indien jullie met je koor aan de competitie deelnemen, kunnen jullie opnieuw gebruikmaken van 12u extra koorcoaching i.f.v. jullie voorbereidingen. De teller van elk koor komt opnieuw op nul te staan.

Let op, er is een aparte regeling voor korenfamilies.
Lees er hier alles over.

Wij hebben onze 12u extra koorcoaching i.f.v. de World Choir Games nog niet opgebruikt. Kunnen we daar dan ook nog gebruik van maken? Of eventueel nadien?

Ongeacht het aantal uren coaching die je koor in 2020 reeds opnam in functie van de World Choir Games, heeft ieder aangesloten koor opnieuw recht op 12u koorcoaching in functie van de wedstrijden. Na de World Choir Games valt elk koor terug op het standaard pakket koorcoaching van 6u voor alle aangesloten koren.

Wat met de Presentatieconcerten?

Komen er nieuwe presentatieconcerten die ons kunnen ondersteunen in onze voorbereidingen van een programma voor World Choir Games 2021?

Gezien de korte voorbereidingstijd voor koren die aan de wedstrijden zullen deelnemen, worden er geen presentatieconcerten meer ingericht.

Wat met de financiële tegemoetkoming van Koor&Stem?

Wat gebeurt er met de ondersteuning van €250 die we van Koor&Stem kregen voor onze inschrijving als we in de herfst niet meer willen meedoen?

Deze ondersteuning is bedoeld voor koren die met een Vlaams werk aan de wedstrijden deelnemen. Wanneer een koor zijn deelname aan de wedstrijd(en) van de World Choir Games annuleert, dient dit bedrag te worden terugbetaald aan Koor&Stem. Je ontvangt hiervoor nog van Koor&Stem een creditnota en bijbehorende instructies.

Wij hebben geen gebruik gemaakt van de €250/wedstrijd ondersteuning van Koor&Stem voor de uitvoering van een werk van een componist/arrangeur uit Vlaanderen. Kunnen wij dat alsnog doen voor de herfsteditie van 2021? En zo ja, hoe kunnen we dit aanvragen?

Ja, dat kan. Vul dit formulier in en bezorg het uiterlijk op 31 augustus 2021 aan liesbeth.segers@koorenstem.be

Wij ontvingen met ons koor reeds deze tegemoetkoming van €250/wedstrijdcategorie omdat we een werk van een Vlaamse componist of arrangeur hadden opgenomen in ons wedstrijdprogramma of dienden hiervoor in het verleden al eens een aanvraag in. Ondertussen is ons repertoire gewijzigd. Moeten wij iets doen?

Indien jullie andere werken van Vlaamse hand hebben opgenomen in jullie wedstrijdrepertoire, dienen jullie uiterlijk op 31 augustus 2021 een mailtje te sturen naar liesbeth.segers@koorenstem.be met daarin de vermelding van het nummer van de wedstrijdcategorie, de titel van het nieuwe lied, de naam van de componist en/of de arrangeur van het nieuwe lied.
Koren die al wel een aanvraag indienden, maar die nog geen terugbetaling mochten ontvangen, worden gevraagd om het terugvorderingsformulier opnieuw in te dienen. Vul dit formulier in en bezorg het uiterlijk op 31 augustus 2021 aan liesbeth.segers@koorenstem.be.


Vind je tussen de vragen en antwoorden toch niet wat jou bezighoudt? Mail dan naar info@wcg2021.be.

30 oktober tot 7 november 2021, Vlaanderen

Sing together share happiness

In samenwerking met

  • Vlaanderen verbeelding werkt naakte versie
  • interkultuur
  • Koor Stem
  • Gent
  • Antwerpen